Logo

Avtalevilkår

Følgende standardvilkår gjelder for kundeforhold mellom kunder og Crystal Hjemmerenhold ved rengjøring av bolig.

GENERELT
Du er selv som kunde ansvarlig for å:
  • Rydde bort gjenstander med stor affeksjonsverdi og gjenstander som er emosjonelt og/eller fysisk uerstattelig. Dette er gjenstander Crystal Hjemmerenhold ikke erstatter.
  • Sikre hjemmet forsvarlig. Løse ledninger, dårlig oppheng av bilder og andre gjenstander på vegg må sikres.
  • Sikre løse gjenstander som speil og bilder som står løst på gulv/lent mot vegg.
  • Tilstrekkelig varme i boligen.

Crystal Hjemmerenhold vil gjøre oppmerksom på at kunder må gi informasjon om flater, gjenstander, innredninger eller utstyr som krever spesiell behandling. Spesialmidler må kunden sette frem selv.

1.     Erstatningsansvar
Våre kunder er forsikret dersom vi, mot formodning, skulle komme til å skade en gjenstand når oppdraget utføres.

Erstatningsansvar og oppgjør skjer i henhold til forsikringsselskapets retningslinjer.

Crystal Hjemmerenhold er ikke ansvarlig for skade som skyldes gjenstandens beskaffenhet. Eventuelle skader skal varsles Crystal Hjemmerenhold skriftlig innen 48 timer etter utført tjeneste.

2.    Kvalitetsgaranti
Crystal Hjemmerenhold har fornøydhetsgaranti på sine tjenester. Dette innebærer at kunden innen 48 timer må varsle via telefon eller e-post om eventuelle mangler ved utført service.

Crystal Hjemmerenhold vil forbeholde seg retten til utbedring av avviket, uten at dette medfører reduksjon i pris eller annen form for erstatning.

Crystal Hjemmerenhold medbringer alt av renholdsutstyr 

3.    Nøkkel og alarm
Crystal Hjemmerenhold skal få tilgang til boligen for utførelse av tjenesten.

Nøkler / Alarm skal etter avtale levere til Crystal Hjemmerenhold før oppstart eller til teamet ved første service. Du mottar en bekreftelse på at nøkler og eventuelt alarmkode er mottatt.

Disse oppbevares trygt i Crystal Hjemmerenhold

4.    Vindusvask
Pris på vindusvask er basert på standard vinduer.

Utvendig vindusvask blir ikke utført med mindre vinduene er tilgjengelige for vask uten bruk av lift eller stige over 180 centimeter.

5.    Pris og betingelser
Pris pr kvadratmeter er satt pr boenhet.

Dersom omfanget av avtalen avviker iht. gjennomsnittlig beregning, vil vi ta kontakt for revidering av pris og avtale.

Alle priser inkluderer mva.

Prisen forutsetter at tjenesten ikke endres verken i omfang og tilgjengelighet eller andre forhold som påvirker denne.

Prisen justeres årlig med endring i konsumprisindeksen for sektor med arbeidslønn som dominerende prisfaktor de siste 12 måneder.

6.    Betalingsform
Ved kortbetaling – er det kun VIPPS vi benytter. Faktura sendes til oppgitt e-postadresse.

Administrasjonsgebyr på kr.40,- ved faktura på e-post.

Administrasjonsgebyr på kr 60,-  ved faktura pr. post

Betalingsbetingelser ved faktura er 15 dager. Det påløper renter ved forsinket betaling i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Purregebyr tilkommer.

Service vil bli stoppet ved manglende betaling.

Alle kunder kredittsjekkes ved oppstart av avtale.

7.    Bestilling, avbestilling og oppsigelse
Forbruker er bundet til bestilling så fort den er gjort gjennom bestillingsløsning eller epost, og bekreftelse på bestilling er mottatt.

I henhold til Lov om opplysningsplikt og angrerett av 2014 har Forbruker rett til å gå fra avtale om kjøp av tjeneste i inntil 14 dager etter inngåelse av avtale. Forbrukeren er innforstått med at dersom Forbrukeren ønsker at levering av tjenesten starter før utløpet av angrefristen, kan angreretten ikke benyttes etter at tjenesten er levert. Ønsker Forbrukeren å benytte sin angrerett må utfylt angrerettskjema sendes til: post@crystalhjemmerenhold.no

Angrettskjema