Logo

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig
Daglig leder ved Crystal Hjemmerenhold, Kannan Kandasamy, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Vi i Crystal Hjemmerenhold tar personvern på alvor  
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å kontakte oss ved bruk av kontaktskjema. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, såfremt ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkaplser med mindre annet er spesifisert.
Vi innhenter disse opplysninge for tilby en så god tjeneste ovenfor våre kunder som mulig samt for å sende ut relevant informasjon.
Crystal Hjemmerenhold bruker ikke informasjonen til noe annent enn det som er oppgitt i denne teksten.
 
Hvilke personopplysninger behandles?
Vi lagrer navn, epost, tlfnr, adresse, størrelse på bolig i antall kvm samt hvilken tjeneste du har bestilt, på våre systemer. Dette er nødvendig for å kunne opprette et kundeforhold og levere tjenesten du har bestilt..
Denne nettsiden bruker kontaktskjema - og samler inn data via denne.
Nettstedene samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Crystal Hjemmerenhold kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Crystal Hjemmerenhold.

Denne nettsiden henter inn personopplysninger du frivillig gir oss via skjemaer på nettsiden, og via nettkapsler og cookies som settes på nettsiden.
Her kan du lese mer om vår bruk av Cookies.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Opplysningene dine blir oppbevart i vår CRM- system og hvis vi ikke får ønske om annet blir de lagret i to år.
Ved en eventuell bestilling, blir nødvendige opplysninger også lagret i vårt regnskapsprogrm jfr regnskapsloven og lov om bokføring.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Du har rett til innsyn i personopplysningene Crystal Hjemmerenhold behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av Uteleirs berettigede interesser. Crystal Hjemmerenhold kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

Ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt under dersom du ønsker å utøve dine rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine;
kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til Crystal Hjemmerenhold.
Dersom du mener at Crystal Hjemmerenhold behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon
For endring, sletting og innsyn etc, kontakt oss på: post@hjemmerenhold.no